Suositus avoimen lähdekoodin ohjelmien käytöstä julkisessa hallinnossa


Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA on julkaissut JHS-suosituksen ’Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa’. Suosituksen tarkoitus on opastaa organisaatioita avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hankinnassa ja käyttöönotossa.

Suositus sisältää perustietopaketin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytöstä sekä käsittelee julkisiin hankintoihin liittyviä ja muita oikeudellisia erityiskysymyksiä. Suosituksessa käsitellään lisäksi avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön hyötyjä ja haasteita. Suositusta laativassa työryhmässä ovat olleet mukana valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Hansel, Suomen Kuntaliitto sekä Lahden, Oulun ja Uudenkaupungin kaupungit. Työtä on koordinoinut Teknologiakeskus Hermian yhteydessä toimiva avoimen lähdekoodin keskus COSS.


Sen lisäksi, että julkisessa hallinnossa voidaan hyödyntää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, antavat avoimet lisensointimallit myös mahdollisuuden levittää julkisin varoin toteutettuja ohjelmistoja vapaasti käytettäviksi. Suosituksessa todetaan muun muassa, että ohjelmiston hankinta kannattaa tehdä siten, että hankittava ohjelmisto voidaan tarvittaessa jakaa hallinnon ja kansalaisten keskuudessa. Kun avoimen lähdekoodin ohjelmistoon tehdään tai teetetään muutoksia, niin kehitystulokset tulee julkaista avoimen lähdekoodin lisenssillä, ellei kehitystyön sulkemiseen ole erityistä perustetta.


Suosituksen valmistelussa on huomioitu Euroopan komission IDABC-ohjelman suositukset ja ohjeet, jotka suosittavat avoimen lähdekoodin käytön huomioimista hankintatoimen yhteydessä, EU:n poliittisten tavoitteiden, kuten yhteismarkkinoiden, kilpailukyvyn ja tasa-arvoisen kohtelun hallinnossa, saavuttamiseksi.


IDABC-ohjelman alla toimii OSOR-hanke, joka kokoaa muun muassa tietoa jäsenmaissa tehdyistä avoimen lähdekoodin hankinnoista ja -käyttöönotoista, levittää tietoa eri maista saaduista hyvistä käytännöistä ja hallinnoi julkisen sektorin avoimen lähdekoodin ohjelmien säilytyspaikkaa. Toinen esimerkki EU:n ja IDABC:n avoimeen lähdekoodiin liittyvistä käytännön toimista on EUPL-lisenssi. EUPL on avoimen lähdekoodin lisenssi, joka luotiin vastaamaan Euroopan komission vaatimuksiin kieliriippumattomasta ja terminologialtaan EU-lainsäädännön kanssa yhteensopivasta lisenssistä.


Suositus on julkaistu verkko-osoitteessa: www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs169


Lisätietoja:
Pääsihteeri Ville-Veikko Ahonen, 09 160 33227, etunimi.sukunimi@vm.fi ja erityisasiantuntija Tommi Karttaavi, 09 771 2136, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi.