JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) tukee julkisen hallinnon palvelujen sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä ja järjestelmien yhteentoimivuutta tarjoamalla tietohallinnon hankintoihin perustan, jossa julkisen sektorin tarpeet on otettu huomioon. Yhtenäinen sopimusperusta mm. helpottaa merkittävästi tietohallinnon järjestämistä hallinnon rakennemuutosten yhteydessä verrattuna tilanteeseen, jossa hankintasopimukset perustuvat toimittajien omiin sopimusehtoihin.

 

Hankkeen tavoitteena on tarkistaa nykyiset sopimusehdot sekä hankintayksiköiden että tarjoajien kannalta ongelmallisiksi osoittautuneet kohdat ja täydentää sopimusehtoja.


Hanketyyppi

Suosituksen päivityshanke.


Dokumentit


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Raimo Porttikivi (rjportti(at)gmail.com)

Työryhmän editori: Olavi Köngäs, Netum Konsultointi Oy (olavi.kongas(at)netum.fi)

Työryhmän jäsenet:

Tommi Nordberg, puolustusministeriö

Harri Eskola, Tekes

Matti Lisitsin, Maanmittauslaitos

Karolina Lehto, Hansel Oy

Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners

Jussi Tokola, Tieto Oyj

Helena Juutilainen, Kuntien Tiera Oy

Simo Tanner, Suomen Kuntaliitto ry

Ari Koivumaa, Hallinnon tietotekniikkakeskus (Haltik)

Kari Wirman, Ficom ry

Noora Luoto, Vantaan kaupunki

Tomi Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto

 


Tilanne

Hanke on päättynyt.


Valmistuu

Vuoden 2015 aikana.


Tietoja päivitetty

2015-09-11